Bestyrelsen

Claus Daugaard

Formand

Claus Daugaard
formand@hlff.dk
Ansvarlig for Individuelle instruktører og Cirkel, Kontaktperson Foreningsaftner

Elisa Fancello Bøgh

Bestyrelsesmedlem

Elisa Fancello Bøgh
Ansvarlig for Arrangementer og HR, Rekruttering & Uddannelse

Carsten Danielsen

Bestyrelsesmedlem

Carsten Danielsen
Ansvarlig for Årshjul, Service, Indkøb og Maskinpark & Udendørs Areal

Ulla Timmermann Larsen

Suppleant

Ulla Timmermann Larsen
Ansvarlig for TRX & Funktionel træning og Indoor Cycling & Kettlebell

Bjarne Baagø

Suppleant

Bjarne Baagø
Ansvarlig for Arrangementer og HR, Rekruttering & Uddannelse

Morten Lyhne Pedersen

Suppleant

Morten Lyhne Pedersen
medlemsservice@hlff.dk
Ansvarlig for Administration & IT, foto og tøj. Kontaktperson for IT og Medlemsservice