Bestyrelsen

Ulla Timmermann Larsen

Bestyrelsesmedlem

Ulla Timmermann Larsen
Ansvarlig for kommunikation, Ansvarlig for holdinstruktører

Claus Daugaard

Bestyrelsesmedlem

Claus Daugaard
Ansvarlig for individuelle instruktører

Elisa Fancello Bøgh

Bestyrelsesmedlem

Elisa Fancello Bøgh

Carsten Danielsen

Suppleant

Carsten Danielsen
Ansvarlig for rum, maskinpark og indkøb

Lisa Schlage

Suppleant

Lisa Schlage
Ansvarlig for serviceteam

Christoffer K. Møller

Suppleant

Christoffer K. Møller