Regler for medlemskab og venteliste

Minimumsalder 15 år

Man skal være fyldt 15 år for at være aktivt medlem i foreningen. Tilmelding til ventelisten inden minimumsalderen er dog ok. Begrundelse for alderskravet: foreningen kan ikke opfylde lovkravene til at have unge under 15, da vi ikke har ledere til stede i rummet i hele åbningstiden. Endvidere anbefaler DGI ikke brug af fitness maskiner til unge under 15.

Unge under 18 år

Ved indmeldelse skal en forælder være medunderskriver på accepten af ordensreglerne m.v. Det skyldes at accepten også gælder de vidtrækkende bestemmelser om anti-doping.

6 eller 12 måneders kontingent

Medlemmer betaler altid for en træningsperiode på enten 6 eller 12 måneder. Vi tilbyder ikke andre medlemskaber. Alle medlemskaber er personlige og kan ikke overdrages eller sættes i bero. En resterende periode ved udmeldelse refunderes ikke, da vi ønsker at holde den frivillige administration så simpel som mulig.

Nye medlemmer

For nye medlemmer regnes perioden som resten af indmeldelsesmåneden, plus de 6 eller 12 måneder, der betales for. Medlemsperioder vil derfor altid udløbe med udgangen af en kalendermåned.

Fornyelse

Ved fornyelse regnes den nye betalte periode direkte i forlængelse af den foregående betalte periode. Foreningen udsender email med information cirka en måned før et medlems træningsperiode udløber. Fornyelsen skal ske senest 14 dage før udløb af den foregående periode. Undlades gentegning udmeldes medlemmet og foreningen spærrer nøglekortet. Der kan frit vælges 6 eller 12 måneders fornyelse uanset det hidtidige medlemskab. Ved fornyelse betales der ikke nøglebrikgebyr.

Udmeldelse

Skriv til foreningen hvis du ønsker at udmelde dig. Vi kan så tilbyde pladsen til en anden. Alternativt vil dit medlemskab automatisk udløbe, hvis du ikke fornyer det. Kontingent for eventuel rest-periode refunderes ikke.

Genindmeldelse

Udmeldte medlemmer har de første seks måneder efter prioritet på ventelisten over nye medlemmer til ledige pladser. Der skal betales gebyr for genåbning af nøglekort. Prisen for gentegning er derfor den samme som for nye medlemmer.

Frivillige ledere i foreningen, der fratræder efter mere end et halvt års indsats, har ret til indmeldelse med træning svarende til en gentegning.

Ventelisten

Ventelisten fungerer efter først-til-mølle, bortset fra undtagelserne for genindmeldelse og tidligere aktive nævnt ovenfor. Alle ledige pladser tilbydes i rækkefølge efter ventelisten. Ventelisten er fælles uanset om ønsket er 6 eller 12 måneders træning.

Nøglebrik

Oprettelse af nøglebrik, udstedelse af erstatningsbrik og genåbning af et lukket nøglebrik koster et gebyr. Nøglebrikkerne oprettes i centerets adgangssystem (vi er lejere i centeret). Defekte nøglebrikker erstattes af foreningen. Gebyret betales derfor ved indmeldelse og genindmeldelse, men ikke ved fornyelse.